Zenq.am
Bekum News

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Արնահոսության ժամանակավոր դադարեցում

Առաջին բուժ. օգնություն

Էջը հասանելի է “ռուսերեն” ով.

Թեգեր չկան

  

Վերջիները Առաջին բուժ. օգնություն-ում