Zenq.am
Bekum News

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Օգտագործման կանոններ

1.Տերմինալոգիա

Պորտալ – համացանցացում տեղադրված ռեսուրս, որը հասանելի է shootinfo.com, shootinfo.ru, zenq.am հասցեներով և իրենից ներկայացնում է տվյալների բազա, արտաքին տեսքի գրաֆիկական ձևակերպում, դիզայնի ցանկացած առաձին տարրեր, այլ ռեսուրսների հետ փոխկապակցված համակարգ, առանձին իրավունքներով սուբյեկտների համախումբ:
Ադմինիստրացիա – պորտալի կազմակերպա-իրավական հարցերով զբաղվող մարմին:
Օգտատեր – պորտալից սահմանված կարգով օգտվող ցանկացած երկրի քաղաքացի կամ իրավաբանական անձ:
Մոդերատոր – սահմանված կաննոներին համապատասխան ֆորումի աշխատանքները կազմակերպող ադմինիստրացիայի կողմից լիազորված օգտատեր:
Հաղորդագրություն – պորտալի ադմինիստրացիայի (մոդերատորների), ինպես նաև օգտատերերի կողմից իրենց իրավասության սահմաններում պորտալում հրապարակված ցանկացած տիպի տեղեկատվություն:
Ապրանք – ցանկացած տիպի արտադրանք, ապրանք, ծառայություն և առաջարկ, որի վերաբերյալ օգտատերը պորտալում տեղադրում է հայտարարություն:
Հայտարարություն – օգտատիրոջ կողմից իր կամ երրորդ անձանց շահերից բխող պորտալում տեղադրված որևէ ապրանքի վաճառքի, փոխանակման, գնման կամ նրա վրա ուշադրություն գրավելու հաղորդագրություն:
Վաճառող – պորտալում առք ու վաճառքի մասին հայտարարություն տեղադրող օգտատեր:
Գնորդ – պորտալում տեղադրված հայտարարություններում իրեն հետաքրքրող ապրանքն որոնող կամ վաճառողի հետ վերջինիս կողմից տեղադրված հայտարարության շուրջ բանակցող օգտատեր:
Դիտակտիկ նյութ – պորտալում առկա ցանկացած տիպի լուսանկար, տեսանյութ կամ ձայնագրություն:
Գրանցում – օգտատիրոջ կողմից նշված կանոնների համաձայնությամբ սահմանված կարգով որոշակի գործողությունների համախումբն է պորտալում, որի արդյունքում վերջինս ստանում է լիազորություն պորտալում տեղադրելու հայտարարություններ կամ մասնակցելու թեմատիկ ֆորումներին:
Համաձայնագիր – այս օգտագործման կանոնների ամբողջությունն ինքնին համարվում է համաձայնագիր, որը կնքվում է պորտալի ադմինիստրացիայի և օգտատիրոջ միջև:

Կոմերցիոն հայտարարություններ – առանձնացված դաշտ, որն իր մեջ ներառում է ռազմական, անվտանգություն, էքսպո և էքստրեմալ հանգիստ գլուխները և դրանց ենթագլուխները: Նշված բաժնում հայտարարություն տեղադրելը վճարովի է:

 

 

2.Կողմերի իրավունքներն ու պարտավորությունները
2.1.Ադմինիստրացիան իրավունք ունի՝

 • Միակողմանի փոփոխել օգտագործման կանոնները, պորտալի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների ձևն ու բնույթը, արտաքին տեսքն առանց որևէ հատուկ ծանուցման:
 • Խմբագրել օգտատերերի կողմից հրապարակված հաղորդագրությունների վերնագրերը և բուն տեքստը, ինչպես նաև խմբավորել կամ ապախմբավորել տեքստերը՝ նրանք համապատասխանեցնելով առկա թեմաներին (նշվածգործառույթը ֆորումներում կարող է իրականացվել նաև մոդերատորների կողմից):
 • Հեռացնել օգտատիրոջ կողմից տեղադրված հաղորդագրությունը:
 • Նախազգուշացնել պորտալի օգտատերերին՝ նրանց կողմից կատարած սխալների կամ խախտումների համար (նշված գործառույթը ֆորումներում կարող է իրականացվել նաև մոդերատորների կողմից):
 • Ժամանակավոր կամ մշտապես փակել խախտում կատարած օգտատիրոջ մուտքը ֆորում կամ հայտարարությունների հարթակ (նշված գործառույթը ֆորումներում կարող է իրականացվել նաև մոդերատորների կողմից):
 • Թույլ չտալ կրկին գրանցվել պորտալում նախկինում խախտում կատարած օգտատիրոջը:
 • Ներկայացնել իրավապահ մարմիններին իրենց հետաքրքրող օգտատիրոջ վերաբերյալ առկա տեղեկատվությունը միայն գործող տեղական կամ միջազգային օրենքներով նախատսված դեպքերում՝ դատարանի համապատասխան որոշման հիման վրա:
 • Մշակել կամ վերամշակել պորտալում գրանցման ժամանակ օգտատիրոջ կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը՝ նրան համապատասխան գործառույթ իրականացնելու համար թույլտվություն տալու նպատակով:
 • Թարմացնել, հեռացնել կամ ներմուծել պորտալի թեմատիկային վերաբերող ցանկացած տեղեկատվություն:

 

2.2. Օգտատերն իրավունք ունի՝

 • Ծանոթանալ պորտալում առկա հրապարակային տեղեկատվությանը:
 • Ծանոթանալ օգտագործման կանոններին:
 • Կնքել համաձայնագիր իր և պորտալի ադմինիստրացիայի միջև:
 • Սահմանված կարգով գրանցվել պորտալում կամ դադարեցնել այդ գրանցումը:
 • Տեղադրել պորտալի թեմատիկային վերաբերող որևէ ապրանքի առք ու վաճառքի հայտարարություն:
 • Թարմացնել կամ հեռացնել իր կողմից տեղադրված առք ու վաճառքի հայտարարությունը:
 • Հրապարակել կամ հեռացնել իր կողմից հրապարակված մեկնաբանությունները, որոնք առնչվում են բլոգերների կողմից վարվող թեմաներին:
 • Մասնակցել ֆորումներում ծավալվող քննարկումներին, ինչպես նաև հանդես գալ նոր թեմատիկ ֆորում ստեղծելու առաջարկով:
 • Հեռացնել իր կողմից հրապարակված մեկնաբանությունները և հաղորդագրությունները:
 • Ներկայացնել առաջարկներ, ինչպես նաև քննադատել ադմինիստրացիայի և մոդերատորների աշխատանքը պորտալի ադմինիստրացիայի հետ ուղիղ կապի՝ էլ. փոստի միջոցով:

 

2.3. Օգտատիրոջն արգելվում է՝

      Ֆորումներում՝

 • Սպառնալ, վիրավորել կամ ծաղրի ենթարկել մասնակիցներին, պորտալի ադմինիստրացիային, մոդերատորներին կամ երրորդ անձանց, տեղադրել նրանց վերաբերյալ ցանկացած տիպի վարկաբեկիչ նյութեր:
 • Հաղորդագրություններում օգտագործել հայհոյանքներ, վիրավորական բառեր, նախադասություններ, այդ թվում վերը թվարկվածների իմաստն արտահայտող տառեր, ինչպես նաև բառերի առանձին կրճատ կամ քողարկված տարբերակներ:
 • Օգտագործել ֆորումի հարթակը անձնական փոխհարաբերությունների ճշտման համար:
 • Տեղադրել դիտակտիկ նյութեր, տեքստային հաղորդագրություններ կամ ծավալել քննարկումներ պայթուցիկների, ինքնաշեն զենքերի, զինատեսակների, ռազմամթերքի՝ կենցաղային կամ այլ պայմաններում պատրաստման եղանակների և դրա համար անհրաժեշտ տարրերի, նյութերի և մեխանիզմների հայթայթման ուղիների վերաբերյալ:
 • Տեղադրել դիտակտիկ նյութեր, տեքստային հաղորդագրություններ կամ ծավալել քննարկումներ մարդկանց, կենդանիների և շրջակա միջավայրի հանդեպ բացահայտ և քողարկված ձևով դաժանություն, թշնամանք և ատելություն առաջացնող:
 • Տեղադրել համամարդկային բարոյական նորմերին հակասող կամ կասկածելի բովանդակությամբ տեքստային հաղորդագրություններ և դիտակտիկ նյութեր:
 • Տեղադրել դիտակտիկ նյութեր, տեքստային հաղորդագրություններ կամ ծավալել քննարկումներ, որոնք կարող են մոլորեցնել կամ խաբել մյուս մասնակիցներին:
 • Տեղադրել դիտակտիկ նյութեր կամ ծավալել քննարկումներ մարդու և զանգվածների մոտ ուղղակի կամ անուղղակի ձևով հոգեկան խանգարումներ առաջացնող, ինչպես նաև դրանց մեթոդների, միջոցների և ուղիների վերաբերյալ:
 • Հանդես գալ պետությունների սահմանադրական կարգը տապալելու, զանգվածային անկարգություններ հրահրելու, հասարակական կարգը խախտելու, որևէ կազմակերպության կամ գործընթացի բնականոն ընթացքը խաթարելու կոչերով, կամ պետությունների համապատասխան օրենքներին հակասող այլ թեմաներով, ինչպես նաև տեղադրել վերը թվարկված գործընթացները բացահայտ կամ քողարկված ձևով քարոզող դիտակտիկ նյութեր կամ տեքստային հաղորդագրություններ:
 • Ծավալել բացահայտ և քողարկված քննարկում, տեղադրել դիտակտիկ նյութեր քաղաքական, կրոնական, ռասսայական, սեռական բնույթի կամ պորտալի թեմատիկային չվերաբերող այլ թեմաներով:
 • Քննադատել պորտալի ադմինիստրացիային և մոդերատորներին որևէ այլ ձևերով, բացի ուղիղ էլեկտրոնային նամակագրությունից:
 • Օտագործել ավտոմատ ծրագրեր պորտալից օգտվելու համար:
 • Խափանել պորտալի բնականոն աշխատանքը, այդ թվում նաև պորտալի ենթակառուցվածքի ձանրաբեռնման միջոցով:
 • Տեղադրել կամ պորտալի միջոցով տարածել համակարգչային վիրուսներ, ծրագրեր, ֆայլեր, կոդեր, HTML տեգեր, որոնք նպաստում են համակարգիչների, հեռահաղորդակցության սարքերի, ինչպես նաև ծրագրերի խափանմանը, փոփոխմանը, ոչնչացմանը և ապօրինի մուտք գործելուն, կոմերցիոն ծրագրային արտադրանքի գեներացմանսերիական համարները, օգտանուններ, գաղտնաբառեր և այլ նյութեր:
 • Հրապարակել պետական, ծառայողական կամ կոմերցիոն գաղտնիք կազմող հաղորդագրություններ և դիտակտիկ նյութեր (այս դրույթը գործում է նաև հայտարարությունների համար):
 • Ստեղծել 1-ից ավելի պրոֆիլներ (այս դրույթը գործում է նաև հայտարարությունների համար):
 • Տեղադրել բաց կամ քողարկված գովազդային բովանդակությամբ տեքստային հաղորդագրություններ, դիտակտիկ նյութեր կամ հղում (այս դրույթը գործում է նաև հայտարարությունների համար):
 • Օգտագործել հայհոյանք կամ վիրավորական համարվող նիկ անուններ, ստորագրություններ:
 • Հանդես գալ այլ մասնակցի անունից առանց նրա իմացության:
 • Հրապարակել այլ մասնակցի վերաբերյալ որևէ անձնական տեղեկատվություն առանց նրա իմացության, բացառությամբ՝ երբ վերջինիս վերաբերյալ տեղեկատվությունը վերցված է բաց աղբյուրներից. այդ դեպքում պարտադիր է նշել տեղեկատվության աղբյուրը:
 • Պատասխանել մասնակիցներից մեկի հարցին՝ հղում կատարելով այլ կայքի կամ ֆորումի:
 • Շարունակել որևէ հարցի քննարկում, որը հեռացված է ֆորումից պորտալի ադմինիստրացիայի և մոդերատորների կողմից:
 • Տեղադրել հաղորդագրություն, որը բացառապես բաղկացած է սմայլիկներից, այլ զվարճալի պատկերներից և որևէ իմաստ չի արտահայտում:
 • Օգտագործել ֆորումն որպես չաթ:
 • Վաճառել սեփական նիկը կամ պորտալում առկա օգտագործման տվյալները մեկ ուրիշ մասնակցի:
 • Ֆորումի ցանկացած մասնակցի հաճախակի դիմումը այլ մասնակիցներին անձնական հարցերով. դրա համար կարող եք օգտագործել էլ. փոստ կամ կապի այլ միջոցներ:
 • Վարել ֆորումներ կամ ծավալել քննարկումներ այլ լեզուներով, բացառությամբ՝ հայերենի, ռուսերենի կամ անգլերենի, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր լեզվի համար օգտագործել իրեն համապատասխան այբուբենի տառերը:

 

      Հայտարարություններում՝

 • Խախտել հայտարարությունների հրապարակման կանոնները:
 • Տեղադրել գողացված ապրանքի վաճառքի մասին հայտարարություն:
 • Տեղադրել Ձեր երկրի համապատասխան օրենսդրությամբ, իրավական նորմատիվ ակտերով, որոշումներով արգելված կամ դրանց հակասող որևէ ապրանքի վաճառքի կամ գնման մասին հայտարարություն:
 • Տեղադրել պայթուցիկ նյութերի, սարքերի, մասսայական ոչնչացման զենքերի կամ դրանց օժանդակող այլ նյութերի և սարքերի վաճառքի կամ գնման մասին հայտարարություններ:
 • Տեղադրել ռադիոակտիվ նյութերի, իզոտոպների և օրենսդրությամբ կամ միջազգային կոնվենցիաներով արգելված այլ քիմիական տարրերի, նյութերի առք ու վաճառքի վերաբերյալ հայտարարություններ:
 • Տրամադրել իրականությանը չհամապատասխանող կամ պորտալի այցելուներին մոլորեցնող տեղեկություններ:
 • Օգտագործել կեղծ կամ այլ անձանց տվյալներ:
 • Օգտագործել բովանդակության հետ կապ չունեցող ծառայողական սիմվոլներ, կետեր, նույն կամ անիմաստ տարրեր վերնագրում կամ ամբողջ բովանդակության մեջ:
 • Տեղադրել անձի հեղինակային, սեփականության կամ ապրանքանիշի իրավունքները ամբողջովին կամ մասնակի խախտող հայտարարություններ, ինչպես նաև հայտարարությունների բովանդակության մեջ օգտագործել նմանատիպ տարրեր:
 • Տեղադրել հայտարարություն կայքի թեմատիկայից դուրս:
 • Տեղադրել հայտարարություն ահաբեկչական, ծայրահեղական, քաղաքական, կրոնական կազմակերպությունների անունից:
 • Տեղադրել հայտարարություն, որը պարունակում է ապօրինի առաջարկներ կամ տրամադրում է անօրինական տեղեկություններ որևէ գործունեության, ծառայության կամ ապրանքի վերաբերյալ:
 • Բովանդակության մեջ, բացառությամբ հատկացված տվյալների դաշտերից, տեղադրել էլ. փոստի հասցե, հեռախոսային կամ այլ կոնտակտային տվյալներ, ինչպես նաև համացանցային հղումներ (բացառությամբ «կոմերցիոն հայտարարություններ» բաժնի):
 • Տեղադրել այնպիսի հայտարարություն, որում հիշատակվող ապրանքի բնութագիրը կամ արժեքը չի համապատասխանում իրականությանը:
 • Վերնագրում կամ բովանդակության առաջին տողում օգտագործել զեղչ, հատուկ առաջարկներ, շտապ, հատուկ գներ, սուպերառաջարկ, ուշադրություն, նորույթ կամ այլ նմանատիպ մարկեթինգային խոսքային հոլովումներ (բացառությամբ «կոմերցիոն հայտարարություններ» բաժնի):
 • Տեղադրել բազմաթիվ տեքստային և բովանդակային սխալներով հայտարարություններ,
 • Հայտարարությունում տեղադրված դիտակտիկ նյութում զետեղել անձնական կամ կոնտակտային տվյալներ (բացառությամբ «կոմերցիոն հայտարարություններ» բաժնի):
 • Տեղադրել հայտարարություններ, որոնց բովանդակության միջոցով բացահայտ կամ քողարկված ձևով գովազդվում է այլ նմանատիպ համացանցային ռեսուրսներ կամ կազմակերպություններ:
 • Տեղադրել որևէ ապրանքի վերաբերյալ հայտարարություն, եթե այն հանդիսանում է համացանցային խանութների կամ կայք էջերի հղում:
 • Տեղադրել հայտարարություն ազգային, տարածաշրջանային, միջազգային կարմիր գրքերում ներառված, ինչպես նաև հայտատուի երկրում այլ օրենսդրությամբ արգելված կենդանիների, թռչունների, ջրային կենդանիների և ձկների վաճառքի վերաբերյալ:
 • Տեղադրել հայտարարության մեջ նշված ապրանքին չհամապատասխանող, խամրած լուսանկրաներ, անհասկանալի հաղորդագրություններ կամ նկարներ:
 • Օգտագործել նիկ անուն, որը գովազդում է որևէ այլ դոմեյն:
 • Տեղադրել նույն հայտարարությունը մեկից ավելի անգամ:
 • Մեկ հայտարարությամբ վաճառել մեկից ավել ապրանքներ (բացառությամբ «կոմերցիոն հայտարարություններ» բաժնի):
 • Տեղադրել ինքնաշեն, փոփոխված ցանկացած տիպի զենքերի և զինամթերքի առք ու վաճառքի վերաբերյալ հայտարարություններ:
 • Օգտագործել անձի արժանապատվությունը նսեմացնող, նրան վարկաբեկող, ազգամիջյան, կրոնական կամ քաղաքացիական բախումներ հրահրող հայտարարություններ կամ բառեր:
 • Տեղադրել ցանկացած ապրանքի կամ ծառայության գովազդ (բացառությամբ «կոմերցիոն հայտարարություններ» բաժնի):
 • Տեղադրել այնպիսի հայտարարություն, որն ուղղված է օգտատերերի վերաբերյալ տեղեկատվության հայթայթմանը:
 • Օգտագործել հարցական կամ բացականչական կետադրական նշաններ. հայտարարության բովանդակությունը պետք է լինի բացառապես տեղեկատվական (բացառությամբ «կոմերցիոն հայտարարություններ» բաժնի):
 • Տեղադրել հայտարարություն նախատեսված դաշտից դուրս:
 • Տեղադրել նույն հայտարարությունը տարբեր դաշտերում՝ նույն կամ տարբեր ժամանակահատվածներում:
 • Վերնագրում օգտագործել ամբողջովին մեծատառերով կամ փոքրատառերով գրված մեկ կամ իրար հաջորդող մի քանի բառեր (բացառությամբ «կոմերցիոն հայտարարություններ» բաժնի):
 • Տեղադրել այնպիսի հայտարարություններ, որի տեղադրման համար անհրաժեշտ տվյալների տողերը լրացված են սխալ կամ ոչ լիարժեք:
 • Տեղադրել 1 ՄԲ ծավալը գերազանցող նկարներ:
 • Մեկ հայտարարության մեջ տեղադրել 10-ից ավելի նկարներ:
 • Մեկ հայտարարության մեջ օգտագործել 300-ից ավելի բառեր:

 

3. Պատասխանատվության սահմանափակում

 • Պորտալում առկա օգտատերերի կողմից ներմուծված և հրապարակված բոլոր տիպի տեքստային հաղորդագրությունները, դիտակտիկ նյութերն արտացոլում են հեղինակների կարծիքը և այդ ամենի համար ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում:
 • Պորտալը չի հանդիսանում գործարքների կազմակերպիչ կամ գործարքի մի կողմ:
 • Պորտալը պատասխանատու չէ գործարքների ընթացքում կողմերից որևէ մեկին հասցված վնասի համար:
 • Պորտալը պատասխանատվություն չի կրում օգտատերերի միջև ցանկացած գործարքի ավարտի համար:
 • Պորտալը պատասխանատու չէ նրանում տեղադրված գովազդային վահանակների (բաներների) բովանդակության, ինչպես նաև դրանցից բխող հնարավոր հետևանքների համար:
 • Պորտալի ադմինիստրացիան չի երաշխավորում նրա անխափան աշխատանքը կամ նրանում առկա, ինչպես նաև օգտատերերի կողմից ներմուծված տվյալների պահպանումը. համացանցում մշտապես առկա է տվյալների կորստի և ցանկացած ռեսուրսի խափանման վտանգը:
 • Պորտալը չի երաշխավորում իր կողմից տեղադրված նյութերում սխալների բացակայությունը:
 • Օգտատերերի միջև առաջացած վեճերի համար պորտալի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում. վեճերը պետք է լուծվեն բացառապես օգտատերերի միջև առանց պորտալի ադմինիստրացիայի ներգրավման:

 

4.Ընդհանուր դրույթներ

 • Նշված համաձայնագիրը պորտալում առկա է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:
 • Համաձայնագիրն անժամկետ է, այն ուժի մեջ է մտնում օգտատիրոջ՝ shootinfo.com (shootinfo.ru, zenq.am) պորտալում գրանցվելուց անմիջապես հետո:
 • Կանոնների չիմացությունը օգտատերերին չի ազատում պատասխանատվությունից:
 • Կանոնները գործում են բոլոր օգտատերերի համար առանց բացառության:
 • Ադմինիստրացիայի կողմից պորտալում հրապարակված ցանկացած տիպի տեղեկատվություն չի հանդիսանում պետական, ծառայողական կամ կոմերցիոն գաղտնիք:
 • Օգտատերը պետք է հաշվի առնի, որ պորտալում առկա որևէ առաջարկ, առք ու վաճառքի գործարք ինքնին կարող է լինել ոչ իրական կամ ապօրինի:
 • Դինամիկ փոփոխվող համացանցի տիրույթում հնարավոր չէ հաշվի առնել կյանքի բոլոր իրավիճակները և հաստատուն պահել սահմանված դրույթները, այդ իսկ պատճառով առաջ եկած ցանկացած խնդիր դիտարկվում է առանձին և դրա լուծումը կարող է մասամբ կամ ամբողջովին չհամապատասխանել սահմանված կանոններին:
 • Պորտալում ադմինիստրացիայի կողմից տեղադրված տեղեկատվությունը կարող է պարբերաբար թարմացվել և այն կարող է հնանալ:
 • Համաձայնագիրը համարվում է կողմերի միջև պատշաճ կնքված, երբ օգտատերը գրանցման ժամանակ ծանոթանում է վերը նշված դրույթներին և տալիս իր համաձայնությունը՝ սեղմելով համապատասխան կոճակը:

 

Facebook