Zenq.am

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Ձկնորսական խանութում

Zenq.amZenq.am Ինֆո, Անեկդոտներ 30.10.2018

Ձկնորսական խանութում վաճառողը ձկնորսին.-«Ձեզ ձուկ տա՞մ, թե՞, այնուամենայնիվ, կարթ»:

Ձկնորս – ցա՛նց և դինամի՛տ:

 

 

Թեգեր չկան