Zenq.am

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Ռաֆթինգ

Ջրային

 


 […]

Կայակինգ

Ջրային

 


 […]

Վինդսերֆինգ

Ջրային

Ջրային մակերեսի վրա շարժական  առագաստով սերֆ տախտակի կառավարում: 


 […]

Սերֆինգ

Ջրային

Սերֆ տախտակի միջոցով սահք ալիքների վրայով:


 […]

Վեյքբորդինգ

Ջրային

Թռիչքներ ալիքների վրայով քաշող մոտորանավակի կամ լարանի միջոցով:


 […]

Քեյվ դայվինգ

Ջրային

Ակվալանգով սուզում ստորջրյա քարանձավներում:


 […]

Դայվինգ

Ջրային

Ընկղմում ջրի մեջ սովորաբար ակվալանգով:


 […]

Քայթսերֆինգ

Ջրային

 […]

Վերջիները Ջրային-ում