Zenq.am
Bekum News

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Arrieta Model 557 Sidelock

Ողորկափող

Անվանումը.

Արտադրման երկիրը. 

Արտադրող ընկերությունը.

 

 

Տեխնիկական տվյալներ
փողերի քանակը   
փողերի դիրքը  
տրամաչափը  
կշիռը  
երկարությունը  
փողի երկարությունը  
փամփշտանոցի երկարությունը  
համակարգը  
փակման մեխանիզմը  
պարկուճի դուրս մղման մեխանիզմը  
փողային շաղափումը  
նշանոցային հարմարանքները  
ապահովիչային մեխանիզմը  
Բնութագրիչներ
նյութ  
դրվագում  
ագուստ  

 

Թեգեր չկան

  

Վերջիները Ողորկափող-ում

 • Arrieta Model 557 Sidelock

  Անվանումը. Արտադրման երկիրը.  Արտադրող ընկերությունը.     Տեխնիկական տվյալներ փո...

 • Հարթափող հրացանների տրամաչափ

  Տրամաչափ  Փողի տրամագիծ (մմ) 36  10-10,2 32  12,7 28  13,8 24  14,7 20  15,6 16  16,8 12  ...

 • Armscor Special Purpose

  Արտադրման երկիրը: Ֆիլիպիններ Աարտադրող ընկերությունը: Armscor/KBI Inc Արտադրման տարեթիվը:

 • Armscor Riot gun

  Արտադրման երկիրը: Ֆիլիպիններ Աարտադրող ընկերությունը:  Armscor/KBI Inc Արտադրման տարեթիվը:...

 • Armscor Field

  Արտադրման երկիրը: Ֆիլիպիններ Աարտադրող ընկերությունը: Armscor/KBI Inc Արտադրման տարեթիվը: ...