Zenq.am

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Գտնվել է 5 հատ

Գինը պայմ.

Beretta Elite II

Energy level (E₀) < 3.0 J Velocity (V₀) 115 m/s (377 fps) Caliber 4.5 mm (.177) BB Power source 1x 12 g CO₂ Magazine capacity […]

LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում

Գինը պայմ.

Umarex HPP

Energy level (E₀) < 3.0 J Velocity (V₀) 130 m/s (427 fps) Caliber 4.5 mm (.177) BB Power source 1x 12 g CO₂ Magazine capacity […]

LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում

Գինը պայմ.

Heckler & Koch USP

Energy level (E₀) < 3.0 J Velocity (V₀) 125 m/s (410 fps) Caliber 4.5 mm (.177) BB Power source 1x 12 g CO₂ Magazine capacity […]

LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում

Գինը պայմ.

Parabellum P08

Brand Umarex Rounds 21 Caliber 4.5 Item Dimensions LxWxH 10 x 6 x 2 inches Air Gun Power Type CO2

LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում

Գինը պայմ.

Glock 19X

Energy level (E₀) < 3.0 J Velocity (V₀) 110 m/s (361 fps) Caliber 4.5 mm (.177) BB Power source 1x 12 g CO₂ Magazine capacity […]

LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում