Zenq.am
Bekum News

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

ԶԻՆՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻՆ ԿԱՊԱՀՈՎԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Zenq.amZenq.am Ինֆո 16.02.2023

Անդրադառնանք մեզ համար ցավոտ ու կարևոր մի թեմայի՝ զինհաշմանդամներին, որոնց ինտեգրումը երկրի հասարակական կյանքին ունի կարևոր ու մի շարք նուրբ ասպեկտներ:
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը հատել է մասնագիտական ներուժի «աղքատության» շեմը: Բացի այդ, թե´ պետական, թե´ մասնավոր հատվածում թափուր աշխատատեղերի քանակն աճում է, ու մի մասի դեպքում այդ թափուր հաստիքների համար պահանջվում է ոչ խիստ մասնագիտական գիտելիքներ. հնարավոր է վերապատրաստման դասընթացներով պատրաստել անհրաժեշտ կադրեր:
Իհարկե, անհրաժեշտ է բարեփոխել ներկայիս կառավարման համակարգը՝ մշակելով նոր և կենսունակ մեխանիզմներ, որոնց շրջանակում կարևոր են նաև հետևյալ կիրառական քայլերը.
ա. որոշակի մեխանիզմների ներդրմամբ բարձրացնել մասնագիտությունների գրավչությունը, բ. բարեփոխել կրթական համակարգը,
գ. վերականգնել միջնակարգ-մասնագիտական ուսումնարանների ինստիտուտը,
դ. պետական և որոշակի մասնավոր հատվածի համար հաստիքի համար անհրաժեշտ պայման հանդիսացող բարձրագույն կրթության չափորոշիչը փոխարինել միջնակարգ-մասնագիտական կրթությամբ կամ հատուկ մասնագիտական դասընթացներով, որի ավարտին կտրվի պետության կողմից սահմանված սերտիֆիկատ,
ե. պետական հատվածի համար սահմանել զգալի սոցիալական արտոնություններ:
Երկրի կենսունակությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է պետական համակարգում ներդնել կիրառական մեխանիզմներ և դրանց գործարկման համար կարճ ժամանակում պատրաստել «կիրառական մասնագետներ»: Այս հարցերին կանդրադառնանք առանձին վերլուծականներով:
Այս համատեքստում անհրաժեշտ է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել զինհաշմանդամներին, որոնք ոչ միայն անմասն չպիտի մնան վերոհիշյալ գործընթացներից, այլև առաջնահերթություն պետք է տրվի հենց նրանց: Բազմաթիվ գործոնների շարքում նրանց՝ հասարակական կյանքին ինտեգրվելու ձգտումը կարող է վարակիչ լինել, իսկ շատ դեպքերում նաև՝ զգաստացնող, հատկապես, եթե նրանք ներգավվեն ուժային բլոկում, ռազմարդյունաբերական համալիրում և մի շարք այլ կենսական ոլորտներում:
Օրենսդրական բարեփոխումների շրջանակում հատկապես պետական ոլորտային գերատեսչություններում, ինչպես նաև համայնքային կառավարման մարմիններում անհրաժեշտ է հաստիքների մի մասը հատկացնել բացառապես զինհաշմանդամներին, իհարկե՝ որոշակի մեխանիզմների ներդրմամբ հնարավորինս բացառել «խնամի, ծանոթ, բարեկամ» մոտեցումը:
Շարունակելի…
ԲԵԿՈՒՄ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ