Zenq.am
Bekum News

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Կինը խոհանոցում

Zenq.amZenq.am Ինֆո 28.05.2017

Կինը խոհանոցում արդեն երեսուներորդ ձուկն է մաքրում թեփուկներից և ասում ամուսնուն.- «Սիրելի՛ս, ես քեզ շատ եմ խնդրում, ձկնորսության ժամանակ օղի խմիր»:

 

 

Թեգեր չկան