Zenq.am
Bekum News

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Աշխարհի ամենաթանկարժեք զբոսանավերի լավագույն տասնյակը 2019թ.

Zenq.amZenq.am Ինֆո 11.08.2019

  1. Զբոսանավի անվանումը. History Supreme
    Կառուցվել է/Իջեցվել է ջրի վրա. 2013թ.
    Արժեքը. 4,8 մլրդ $
    Զբոսանավի երկարությունը. 31մ
    Սեփականատերը. պատկանում է մալայզիական միլիարդատիրոջ,որի անունը չի հրապարակվում

2.Զբոսանավի անվանումը. Eclipse
    Կառուցվել է/Իջեցվել է ջրի վրա. 2010 թ.
    Արժեքը.  1,2 մլրդ $
    Զբոսանավի երկարությունը.  164մ
    Սեփականատերը. Ռոման Աբրամովիչ

3. Զբոսանավի անվանումը. Azzam
    Կառուցվել է/Իջեցվել է ջրի վրա. 2013 թ.
    Արժեքը.  609 մլն $
    Զբոսանավի երկարությունը. 180մ
    Սեփականատերը. Շեյխ Խալիֆա իբն Զաիդ Ալ-Նախայան

4. Զբոսանավի անվանումը. Dubai
    Կառուցվել է/Իջեցվել է ջրի վրա. 2006թ.
    Արժեքը. 400 մլն $
    Զբոսանավի երկարությունը. 162մ
    Սեփականատերը. Մուհամմեդ իմբ Ռաշիդ Ալ-Մաքտումին

5. Զբոսանավի անվանումը. Զբոսանավ А
    Կառուցվել է/Իջեցվել է ջրի վրա. 2008 թ.
    Արժեքը. 300 մլն $6.
    Զբոսանավի երկարությունը. 143մ
    Սեփականատերը. Անդրեյ Մելնիկով

6. Զբոսանավի անվանումը. Pelorus 
    Կառուցվել է/Իջեցվել է ջրի վրա. 2003 թ.
    Արժեքը. 300 մլն $
    Զբոսանավի երկարությունը. 115մ
    Սեփականատերը. Դևիդ Գեֆֆի

7. Զբոսանավի անվանումը. Rising sun
    Կառուցվել է/Իջեցվել է ջրի վրա. 2004 թ.
    Արժեքը. 250 մլն $
    Զբոսանավի երկարությունը. 138մ
    Սեփականատերը. Դևիդ Գեֆֆի

8. Զբոսանավի անվանումը. Lady Moura
    Կառուցվել է/Իջեցվել է ջրի վրա. 1990 թ.
    Արժեքը. 210 մլն $
    Զբոսանավի երկարությունը. 105մ
    Սեփականատերը. Նասեր Ալ Ռաշիդ

9. Զբոսանավի անվանումը. Seven Seas
     Կառուցվել է/Իջեցվել է ջրի վրա. 2010 թ.
     Արժեքը. 200 մլն $
     Զբոսանավի երկարությունը. 86մ
     Սեփականատերը. ռեժիսոր Սթիվեն Սփիլբերգ

10. Զբոսանավի անվանումը. Al-Salamah
      Կառուցվել է/Իջեցվել է ջրի վրա. 1999 թ.
      Արժեքը. 200 մլն $
      Զբոսանավի երկարությունը. 139մ
      Սեփականատերը. Սուլթան Բին Աբդուլ Ազիզ Ալ-Սաուդ