Zenq.am

Zenq.am

BULLETIN BOARD

TACTICAL BUNKER store presentation

Zenq.amZenq.am Info 31.05.2023

 […]

AK-47 Կալաշնիկովի ինքնաձիգ

Zenq.amZenq.am Info 28.05.2023

Աշխարհում ամենատարածված զենքը 1947 թվականին արտադրված Կալաշնիկովի ինքնաձիգն է (AK-47), և առաջին անգամ այս գնդացիրը էկրանին հայտնվեց 1954 թվականին «Մաքսիմ Պերեպելիցա» ֆիլմում։ Այն նաև պատկերված է որոշ պետությունների դրոշների վրա (լուսանկարում) Մոզամբիկի դրոշն է):
Ընդհանուր առմամբ աշխարհում արտադրվել է Կալաշնիկովի ինքնա  […]

Hunting knife VF007

Zenq.amZenq.am Info 09.05.2023

 […]

Hunting knife VF006

Zenq.amZenq.am Info 09.05.2023

 […]

Hunting knife VF005

Zenq.amZenq.am Info 09.05.2023

 […]

Hunting knife VF004

Zenq.amZenq.am Info 09.05.2023

 […]

TACTICAL BUNKER

Zenq.amZenq.am Info 01.04.2023

 […]

Interesting facts about Colt

Zenq.amZenq.am Info 25.03.2023

This entry is only available in Armenian.

 […]

INTEGRATION OF DISABLED MILITARY PEOPLE IN PUBLIC LIFE WILL ENSURE GREAT VIABILITY OF THE STATE

Zenq.amZenq.am Info 16.02.2023

This entry is only available in Armenian.

 […]

PRESERVATION OF THE PRIVACY REGIME IS ONE OF THE MAIN FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Zenq.amZenq.am Info 16.02.2023

This entry is only available in Armenian.

 […]

Hunting as a source of additional income

Zenq.amZenq.am Info 13.02.2023

This entry is only available in Armenian.

 […]

TOP 10 Private Military Companies in the world

Zenq.amZenq.am Info 14.07.2021

1.Name: Academi (until January 2010, known as Xe Services LLC, until February 2009, known as Blackwater)
   Founded: 1997
   Headquarters: North Carolina, U.S.

 […]

Page 1 of 71 2 3 7

Recent in Info