Zenq.am
Bekum News

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Գնդակային հրաձգություն

Zenq.amZenq.am Ինֆո 24.03.2018

     Գնդակային հրաձգություն – հանդիսանում է օլիմպիական ոճի մարզաձև: Հրաձգությունը տեղի է ունենում հրաձգարանում թիրախների ուղղությամբ փոքր, խոշոր տրամաչափի և օդաճնշիչ ատրճականերից և հրացաններից կանանց և տղամարդկանց համար: Օլիմպիական ծրագիրն իր մեջ ներառում է 5 վարժություն ատրճանակից և 5 վարժություն հրացանից:

 

Փոքր տրամաչափի ատրճանակ

կանանց համար.

Թիրախ N4

1. Փոքր տրամաչափի ատրճանակ 5 (ՓՏԱ-5) – բաղկացած է 2 մասից, որից առաջինը ՓՏԱ-4 վարժությունն է, իսկ երկրորդը՝ ՓՏԱ-2 վարժությունն է: ՓՏԱ-4 վարժություն – թիրախ № 4, հեռավորությունը 25 մետր, 5 փորձնական կրակոց 5 րոպեում, և 30 ստուգարքային կրակոց, որը բաղկացած է 6 սերիայից 5-ական կրակոցով. 1 փուլին տրվում է 5 րոպե: ՓՏԱ-2 – թիրախ № 2 հայտնվող (հայտնվելու ժամանակը թիրախների միջև 7 վայրկյան), հեռավորությունը 25 մետր 5 փորձնական և 30 ստուգարքային կրակոց, որը բաղկացած է 6 սերիայից յուրաքանչյուրում 4-ական կրակոց. 1 կրակոցին տրվում է 3 վայրկյան: Որպես կանոն այս վարժության համար տրվում է մեկ օր, այդ թվում առաջին և երկրորդ կեսերի միջև դադարը պետք է լինի ոչ պակաս 30 րոպե:

տղամարդկանց համար.

2. Փոքր տրամաչափի ատրճանակ 6 (ՓՏԱ-6) – թիրախ № 4, հեռավորություն 50 մետր, անսահմանափակ փորձնական կրակոցներ, 60 ստուգարքային կրակոց. հրաձիգը պետք է կատարի այս վարժությունը 2 ժամում:

Թիրախ N5

 

3. Փոքր տրամաչափի ատրճանակ 8 (ՓՏԱ-8) – բաղկացած է 2 ՓՏԱ-7 վարժությունից: ՓՏԱ-7 վարժություն – թիրախ № 5, հեռավորությունը 25 մետր, 8 վայրկյանում 4 փորձնական և 30 ստուգարքային կրակոց, այդ թվում ստուգարքային կրակոցները բաժանվում են 6 սերիայի 5-ական կրակոցով, որից 2 սերիա 8-ական վայրկյան, 2 սերիա 6-ական վայրկյան, 2 սերիա 4-ական վայրկյան: Որպես կանոն ,այս վարժության համար տրվում է 2 օր:

 

 

 

Օդաճնշիչ ատրճանակ

Թիրախ N9

1. Օդաճնշիչ ատրճանակ  1 (ՕԱ -1) – թիրախ № 9, հեռավորությունը 10 մետր, անսահմանափակ փորձնական կրակոցներ, 20 ստուգարքային կրակոց: Այս վարժությունը չի հանդիսանում է օլիմպիական ստուգատես:

կանանց համար.

2. Օդաճնշիչ ատրճանակ  2 (ՕԱ -2) – թիրախ № 9, հեռավորությունը 10 մետր, անսահմանափակ փորձնական կրակոցներ, 40 ստուգարքային կրակոց, այդ թվում տրվում է 15 րոպե զենքի նշանառության ուղղմանը, իսկ վարժության ամբողջական կատարմանը՝ 50 րոպե: Եթե բացակայում են թիրախների տեղադրման էլեկտրոնային սարքերը, ապա վարժության կատարման համար տրվում է 60 րոպե:

տղամարդկանց համար.

3. Օդաճնշիչ ատրճանակ  3 (ՕԱ -3) – թիրախ № 9, հեռավորությունը 10 մետր, անսահմանափակ փորձնական կրակոցներ, 60 ստուգարքային կրակոց, այդ թվում տրվում է 15 րոպե զենքի նշանառության ուղղմանը, իսկ վարժության ամբողջական կատարմանը՝ 1 ժամ 15 րոպե: Եթե բացակայում են թիրախների տեղադրման էլեկտրոնային սարքերը, ապա վարժության կատարման համար տրվում է 90 րոպե:

 

Փոքր տրամաչափի հրացան

կանանց համար.

Թիրախ N7

1. Փոքր տրամաչափի հրացան – 5 (ՓՏՀ-5) – այս վարժության ժամանակ հրաձգությունը կատարվում է ծնկած, պառկած կամ կանգնած, թիրախ № 7, հեռավորություն 50 մետր, անսահմանափակ փորձնական կրակոցներ 15 րոպեի ընթացքում, այդ թվում յուրաքանչյուր դիրքի համար տրվում է 4 փորձնական թիրախ, 60 ստուգարքային կրակոց յուրաքանչյուր դիրքի համար 20-ական կրակոց: Վարժության կատարման համար տրվում է 1 ժամ 45 րոպե:
2. Փոքր տրամաչափի հրացան – 9 (ՓՏՀ-9) (վարժությունը նաև տղամարդկանց համար է) – այս վարժության ժամանակ հրաձգությունը կատարվում է պառկած, թիրախ № 7, հեռավորություն 50 մետր, անսահմանափակ փորձնական կրակոցներ 15 րոպեի ընթացքում, այդ թվում յուրաքանչյուր դիրքի համար տրվում է 4 փորձնական թիրախ, 60 ստուգարքային կրակոց: Վարժության կատարման համար տրվում է 50 րոպե:

տղամարդկանց համար.

3. Փոքր տրամաչափի հրացան – 6 (ՓՏՀ-6) – այս վարժության ժամանակ հրաձգությունը կատարվում է ծնկած, պառկած կամ կանգնած, թիրախ № 7, հեռավորություն 50 մետր, անսահմանափակ փորձնական կրակոցներ 15 րոպեի ընթացքում, այդ թվում յուրաքանչյուր դիրքի համար տրվում է 4 փորձնական թիրախ, 120 ստուգարքային կրակոց յուրաքանչյուր դիրքի համար 40-ական կրակոց: Վարժության կատարման համար SIUS ASCOR էլեկտրոնային սարքերի վրա աշխատելու դեպքում տրվում է 2 ժամ 45 րոպե, իսկ թղթե թիրախների՝ 3 ժամ 30 րոպե:

 

Օդաճնշիչ հրացան

կանանց և տղամարդկանց համար.

Թիրախ N8

1. Օդաճնշիչ հրացան 4 (ՕՀ-4) – այս վարժության ժամանակ հրաձգությունը կատարվում է կանգնած, թիրախ № 8, հեռավորությունը 10 մետր, անսահմանափակ փորձնական կրակոցներ 15 րոպեի ընթացքում, տրվում է 4 փորձնական թիրախ, 40 ստուգարքային կրակոց: Վարժության կատարման համար տրվում է 60 րոպե:

       տղամարդկանց համար.

2. Օդաճնշիչ հրացան 6 (ՕՀ-6) – այս վարժության ժամանակ հրաձգությունը կատարվում է կանգնած, թիրախ № 8, հեռավորությունը 10 մետր, անսահմանափակ փորձնական կրակոցներ, որի համար տրվում է 4 փորձնական թիրախ, 40 ստուգարքային կրակոց: Վարժության կատարման համար տրվում է 1 ժամ 15 րոպե:

 

Թեգեր չկան