Zenq.am
Bekum News

Zenq.am

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՅՔ

Գրանցում

Հարգելի այցելու, մինչ կայքում գրանցվելը խնդրում ենք ծանոթանալ օգտագործման կանոնների հետ:

Կայքում գրանցվելու համար լրացրեք ստորև գտնվող բոլոր դաշտերը: Գրանցման հաստատման մանրամասները կուղարկվի Ձեր նշած էլ-փոստի հասցեին, այնպես որ նշեք վավեր էլ-փոստի հասցե: Երբ գրանցումն հաջողությանբ ավարտվի, դուք կարող եք ավելացնել հայտարարություն: Ինչպես նաև կարող եք մասնակցել կայքի ֆորումներին:

Հուսալիության ցուցանիշ
Գաղտնաբառը պետք է կազմված լինի առնվազն յոթ նիշից: Առավել հուսալի դարձնելու համար օգտագործեք մեծատառեր և փոքրատառեր, թվեր և նշաններ, ինչպիսիք են՝ ! " ? $ % ^ & :